prezentacja analizatora wielkości cząstek Vasco KIN

Dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego o. Kraków, zaprasza wszystkich zainteresowanych na prezentację analizatora wielkości cząstek in situ Vasco KIN, prowadzoną przez firmę PIK Instruments .

Prezentacja odbędzie się 17.01.2019 w budynku WIiTCh sala 12 w godzinach 11-14.

Organizatorem i koordynatorem pokazu jest dr inż. Dagmara Malina, z którą proszę się kontaktować m.in. ws. możliwości przebadania własnych materiałów

Dodatkowe informacje

7th International Seminar on Modern Polymeric Materials for Environmental Applications

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy do uczestniczenia w konferencji ‚7th International Seminar on Modern Polymeric Materials for
Environmental Applications’ (MPM2019), Kraków, 15-17 Maj 2019,

Konfernecja jest organizowana w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów Politechniki Krakowskiej.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej mpm2019.pl

Komitet Organizacyjny MPM2019

Zwyczajny Walny Zjazd Oddziału krakowskiego SITPChem

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 27 czerwca (środa) o godz. 10.00 w sali nr 133 (WIiTCh) odbędzie się Zwyczajny Walny Zjazd Oddziału krakowskiego SITPChem.

Podczas Zjazdu nastąpi głosowanie w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału, udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, wyboru w głosowaniu tajnym prezesa Zarządu Oddziału, członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału oraz delegata na Walny Zjazd Stowarzyszenia.

Z uwagi na wiążący charakter uchwał Zjazdu uprzejmie proszę wszystkich członków SITPChem O/Kraków o niezawodne przybycie.

Z poważaniem,

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski
Prezes ZO SIPChem w Krakowie

Strona Oddziału Krakowskiego SITPCHEM