7th International Seminar on Modern Polymeric Materials for Environmental Applications

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy do uczestniczenia w konferencji ‚7th International Seminar on Modern Polymeric Materials for
Environmental Applications’ (MPM2019), Kraków, 15-17 Maj 2019,

Konfernecja jest organizowana w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów Politechniki Krakowskiej.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej mpm2019.pl

Komitet Organizacyjny MPM2019

Zwyczajny Walny Zjazd Oddziału krakowskiego SITPChem

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 27 czerwca (środa) o godz. 10.00 w sali nr 133 (WIiTCh) odbędzie się Zwyczajny Walny Zjazd Oddziału krakowskiego SITPChem.

Podczas Zjazdu nastąpi głosowanie w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału, udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, wyboru w głosowaniu tajnym prezesa Zarządu Oddziału, członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału oraz delegata na Walny Zjazd Stowarzyszenia.

Z uwagi na wiążący charakter uchwał Zjazdu uprzejmie proszę wszystkich członków SITPChem O/Kraków o niezawodne przybycie.

Z poważaniem,

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski
Prezes ZO SIPChem w Krakowie

GRANULACJA 2018 – STAN TECHNIKI ORAZ NOWE ZASTOSOWANIA PROCESÓW I APARATURY DO GRANULACJI

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Oddział w Puławach

Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Politechnika Łódzka – Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk

PROZAP Sp. z o.o. w Puławach

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA

zapraszają na

XI Ogólnopolskie Sympozjum

GRANULACJA 2018

STAN  TECHNIKI  ORAZ  NOWE  ZASTOSOWANIA

PROCESÓW  I  APARATURY  DO  GRANULACJI

 w dniach 9-11 maja 2018 r.

Informacje:  http://www.granulacja.pl/