Konferencja OCHRONA ŚRODOWISKA

W dniach 08 – 10 listopada 2017 r. w DW „Jawor” w Ustroniu-Jaszowcu odbywać się będzie XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „OCHRONA ŚRODOWISKA. Przepisy – Interpretacje – Rozwiązania – Trendy”.

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego: Zarząd Oddziału Gliwice i Sekcja Ochrony Środowiska SITPChem. Współorganizatorami są: Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Miejska w Gliwicach

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane nowymi rozwiązaniami proekologicznymi, trendami, przepisami z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności: pracowników naukowych, przedstawicieli przemysłu, przedstawicieli instytucji zajmujących się ochroną środowiska i przedstawicieli administracji państwowej. Udział w konferencji umożliwi Państwu rozwiązanie własnych problemów, spotkanie fachowców z branży i nawiązanie profesjonalnych kontaktów.

Zachęcamy również do przygotowania wystąpień w formie referatów lub posterów.                                             Szczegóły organizacyjne wraz z warunkami publikacji w kwartalniku „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych” (12 pkt MNiSzW)  zawiera Komunikat,  a zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na Karcie zgłoszenia na adres: sitpchem.gliwice@wp.pl

Ref.: http://gliwice.sitpchem.org.pl/248-2/

Bezpłatna konferencja – Surowce i energia a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji:
"Surowce i energia a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna", która odbędzie się w Krakowie, w dniach 14-15 września 2017 r. w Muzeum Inżynierii Miejskiej, ul. Wawrzyńca 15.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń o skutecznych metodach i kierunkach zarządzania zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.

W pierwszym dniu tematyka konferencji dotyczyć będzie gospodarki miejskiej o obiegu zamkniętym, tj. kształtowania postaw i angażowania obywateli, nowych modeli biznesowych oraz sposobów finansowania rozwoju gospodarczego miast. W drugim dniu dyskusja dotyczyć będzie gospodarki przemysłowej obejmującej zagadnienia technologiczne w zakresie odzysku surowców, eko-innowacji, poprawy efektywności energetycznej i materiałowej oraz redukcji odpadów i emisji, a także symbiozy gospodarczej i wykorzystania nowych narzędzi informatycznych do zarządzania procesami przemysłowymi.
Zgłoszenie oraz wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej: http://konferencja-pan.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy
pełnych nadziei i optymizmu

oraz serdecznych spotkań w gronie najbliższych

życzy

Zarząd Oddziału SITPChem w  Krakowie