Konferencja: Przemysł Chemiczny – Horyzonty i Perspektywy Rozwoju

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Zarząd Główny Warszawa, Zarząd Oddziału Gliwice, Federacja SNT NOT, Rada Miejska Gliwice, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
zapraszają na
XXIII Ogólnopolską Konferencję Naukowo –Techniczną
PRZEMYSŁ CHEMICZNY – HORYZONTY I PERSPEKTYWY ROZWOJU
z cyklu restrukturyzacja przemysłu chemicznego w Polsce
Ustroń – Jaszowiec, 06-08 grudnia 2017 r.

Tematy wiodące
1. Przemysł chemiczny w Polsce, świecie i Unii Europejskiej
2. Reindustrializacja w Unii Europejskiej
3. Oczekiwania wobec absolwentów kierunków chemicznych wyższych uczelni
4. Nauka a przemysł – elementy aktywizacji wzajemnej współpracy
5. Inwestycje w polskiej chemii w ostatnim dziesięcioleciu
6. Narzędzia restrukturyzacji, innowacji i konsolidacji przemysłu chemicznego
7. Polska gospodarka, a ograniczenia emisji CO2

Szczegóły:  Komunikat – Przemysł Chemiczny 2017

Konferencja OCHRONA ŚRODOWISKA

W dniach 08 – 10 listopada 2017 r. w DW „Jawor” w Ustroniu-Jaszowcu odbywać się będzie XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „OCHRONA ŚRODOWISKA. Przepisy – Interpretacje – Rozwiązania – Trendy”.

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego: Zarząd Oddziału Gliwice i Sekcja Ochrony Środowiska SITPChem. Współorganizatorami są: Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Miejska w Gliwicach

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane nowymi rozwiązaniami proekologicznymi, trendami, przepisami z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności: pracowników naukowych, przedstawicieli przemysłu, przedstawicieli instytucji zajmujących się ochroną środowiska i przedstawicieli administracji państwowej. Udział w konferencji umożliwi Państwu rozwiązanie własnych problemów, spotkanie fachowców z branży i nawiązanie profesjonalnych kontaktów.

Zachęcamy również do przygotowania wystąpień w formie referatów lub posterów.                                             Szczegóły organizacyjne wraz z warunkami publikacji w kwartalniku „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych” (12 pkt MNiSzW)  zawiera Komunikat,  a zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na Karcie zgłoszenia na adres: sitpchem.gliwice@wp.pl

Ref.: http://gliwice.sitpchem.org.pl/248-2/