XXVI Konferencja ANTYKOROZJA 2018

Zarząd Oddziału SITPChem w Gliwicach wraz z Sekcją Korozji przy Zarządzie Głównym oraz FSNT NOT Rada Miejska w Gliwicach w dniach 21-23-marca 2018 r. organizują kolejną – 26. Konferencję Naukowo-Techniczną „ANTYKOROZJA. Systemy – Materiały – Powłoki”. Tradycyjnie już, do gościnnego Domu Wczasowego „Jawor” w Ustroniu-Jaszowcu zapraszamy naukowców, przedstawicieli przemysłu, firm i instytucji zajmujących się ochroną przed korozją.

Informacje: http://gliwice.sitpchem.org.pl/antykorozja-2018/

Konferencja: Przemysł Chemiczny – Horyzonty i Perspektywy Rozwoju

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Zarząd Główny Warszawa, Zarząd Oddziału Gliwice, Federacja SNT NOT, Rada Miejska Gliwice, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
zapraszają na
XXIII Ogólnopolską Konferencję Naukowo –Techniczną
PRZEMYSŁ CHEMICZNY – HORYZONTY I PERSPEKTYWY ROZWOJU
z cyklu restrukturyzacja przemysłu chemicznego w Polsce
Ustroń – Jaszowiec, 06-08 grudnia 2017 r.

Tematy wiodące
1. Przemysł chemiczny w Polsce, świecie i Unii Europejskiej
2. Reindustrializacja w Unii Europejskiej
3. Oczekiwania wobec absolwentów kierunków chemicznych wyższych uczelni
4. Nauka a przemysł – elementy aktywizacji wzajemnej współpracy
5. Inwestycje w polskiej chemii w ostatnim dziesięcioleciu
6. Narzędzia restrukturyzacji, innowacji i konsolidacji przemysłu chemicznego
7. Polska gospodarka, a ograniczenia emisji CO2

Szczegóły:  Komunikat – Przemysł Chemiczny 2017